Persian BBC

virgoletteیکی از اتفاقات نمایشگاه کتاب لند ن، مربوط به کتاب «فرزندان درخت جاکراندا» نخستین کتاب سحر دلیجانی، نویسنده ایرانی- آمریکایی بود که انتشاراتی اوریون در بریتانیا در دست انتشار دارد

Persian BBC