صفحه اصلی

 

 

سحر دلیجانی در ایران متولد و در امریکا بزرگ شده است. بچه های درخت جاکارندا تابستان سال ۱۳۹۲ در بیش از ۷۰ کشور منتشر و به ۳۰ زبان زنده جهان ترجمه شده است.

 

ادامه

 

virgoletteSet in post-revolutionary Iran, Delijani’s gripping novel is a blistering indictment of tyranny, a poignant tribute to those who bear the scars of it, and a celebration of the human’s heart’s eternal yearning for freedom.

Khaled Hosseini

بچه های درخت جاکاراندا

“بچه های درخت جاکارندا”، مجموعه ای است از هفت راوی که پیرامون محاکمه و اعدام فعالان سیاسی سال ۱۳۶۷ رقم می خورد. کتاب داستانی است عمیقا شخصی که صدای مردان، زنان و کودکانی را بیان می کند که در یک نبرد رزمیدند و پیروز شدند و لیک زندگی خودشان و بازماندگانشان قربانی عواقب آن شد.
ادامه
buy the book

libri    logo-good-readsbookbrowse